ПАРТЕР

Разпределението на апартаментите може да видите ТУК
ОБЩА СХЕМА ПАРТЕР

АПАРТАМЕНТ А.0.1 54,30кв.м. 38 010€ ЮГ/ИЗТОК
АПАРТАМЕНТ А.0.2 – ПРОДАДЕН
АПАРТАМЕНТ А.0.3 – ПРОДАДЕН
АПАРТАМЕНТ А.0.4 – ПРОДАДЕН
ГАРАЖ Г.0.1 – 22 КВ.М. – 11 000 € – ПРОДАДЕН
ГАРАЖ Г.0.2 – 22 КВ.М. – 11 000 € – ПРОДАДЕН
ГАРАЖ Г.0.3 – 22 КВ.М. – 11 000 € – ПРОДАДЕН
ГАРАЖ Г.0.4 – 22 КВ.М. – 11 000 € – ПРОДАДЕН